Aktuálně

Bez dokončené další části Pražského okruhu budou Štěrboholy stále zavaleny auty

1. 10. 2015 DSC07762

Redakce našeho portálu připravuje sérii rozhovorů se starosty pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, aby se mohli s našimi čtenáři podělit o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic. Věříme, že zaujmou i vás.

Starostům pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další část Pražského okruhu.

František Ševít

František Ševít

Jako první s námi hovořil starosta pražských Štěrbohol pan František Ševít (ODS). Katastr této městské části má rozlohu 297 hektarů a žije zde přes 2100 obyvatel. Štěrboholy prošly v posledních 15letech poměrně masivním rozvojem, když více než zdvojnásobily počet obyvatel. Starosta Ševít je štěrboholským rodákem a ve funkci prvního muže na radnici působí již ve třetím volebním období, což o lecčems vypovídá. Samotné Štěrboholy sice přímo trasou Pražského okruhu dotčeny nejsou, ale z dopravního hlediska se jich velmi dotýká. No, a nyní už k otázkám a odpovědím.

Praha-Štěrboholy - katastrSOKP 511: Štěrboholy nejsou sice přímo na území, kudy má vést chybějící trasa Pražského okruhu, konkrétně stavba SOKP 511 Běchovice – dálnice D1. Přesto má urychlené dokončení této stavby a její současná neexistence velký vliv na místní život. Čím by vám zprovoznění celého jihovýchodního segmentu Pražského okruhu pomohlo?
František Ševít:
Největší úlevou pro dopravu ve Štěrboholech, je převedení tranzitu, především nákladní dopravy z Mladoboleslavké R10 a Hradecké dálnice D11. A tím snížit zatížení Jižní – Štěrboholské spojky a přesměrovat dopravu na nový obchvat 511. V současné době tato doprava blokuje nájezdy na křížení ulic Jižní spojka a Průmyslová, kde dochází k zablokování dopravy kolikrát v délce, až na sjezd u Běchovic. Tím se doprava přesouvá do ulice Českobrodské a následně do Ústřední, která je páteřní komunikací procházející středem Štěrbohol.

DSC07826SOKP 511: Kutnohorská, která je pověstná kolonami a zácpami, „líže“ katastr Štěrbohol jen okrajově, přesto má na problémy se zdejší dopravou velký vliv. O co vlastně jde?
František Ševít:
Kutnohorská je páteřní komunikace směrem do „Prahy“ na kterou se napojuje naše komunikace Ústřední. Kutnohorská svádí dopravu z celého jihovýchodu Prahy a Říčanska. Ve spojení s mou předchozí odpovědí si lze představit, co se zde na třech světelných křižovatkách, každé dopoledne děje. K tomuto stavu zajisté ani dopravně nepřispívají velká nákupní centra v jejich sousedství.

SOKP 511: Máte představu o tom, kolik vám vlastně projíždí denně Ústřední ulicí automobilů a o kolik by se to mohlo snížit?
František Ševít:
Poslední informace z databáze TSK máme z roku 2010. Křižovatka Černokostelecká – Ústřední 15 tisíc jedním směrem a 13 tisíc druhým. K tomu si připočtěte zhruba 9 tisíc aut ve směru od Dubče. Samozřejmě čísla z poslední doby budou daleko vyšší. Dopravní specialisté tvrdí, že obchvatem 511 by mělo dojít ke snížení dopravy v naší oblasti o 20-30%, ale to jsou skutečně jen odhady.

DSC07780SOKP 511: Realizace a dokončení SOKP 511 souvisí i s přeložkou silnice I/12, tedy pokračováním Štěrboholské radiály za Prahu k Úvalům. Jak se díváte na tuto další důležitou dopravní stavbu?
František Ševít:
Tato stavba především uleví dnes přetížené dopravě v oblasti Běchovic a Újezdu nad Lesy a má svoje opodstatnění. Dle mého názoru by měla být realizována ve stejném termínu jako SOKP 511.

SOKP 511: Samotná otázka dokončení Pražského okruhu v jeho jihovýchodním segmentu je do značné míry i politikum. Cítíte na úrovni Prahy a ministerstev podporu?
František Ševít:
Bez komentáře…

DSC07756SOKP 511: Problémy s chybějícím okruhem jsou podobné i pro některé další obce Středočeského kraje či městské části Prahy. Pomáháte si nějak při jejich řešení?
František Ševít:
V letošním roce byla založena platforma dotčených městských částí Prahy a přilehlých měst a obcí Středočeského kraje, která se snaží o stavu diskutovat a spolupracovat.

SOKP 511: Proti dokončení další části Pražského okruhu a především proti stavbě SOKP 511 brojí především některá občanská sdružení a také řada jednotlivců. Co byste vzkázal jim?
František Ševít:
Jen poukážu na fakt z výstavby Jižní spojky. Myslíte, že se v minulosti někdo ptal na názor občanů ve Štěrboholech, když nám jí stavěli za domy? Na jednu stranu se občanským sdružením nedivím, sám z vlastní zkušenosti vím, co je to hluk z Jižní spojky. Obtěžuje především v nočních hodinách. Snažíme se také hledat řešení ve výstavbě či rekonstrukci protihlukových stěn či zemních valů ke snížení této zátěže. Pokud je mi známo, tak projekt stavby SOKP 511 už byl několikrát dle připomínek těchto sdružení překreslen, zahlouben a upraven, a to i dle nařízení soudu a MMR. Tudíž už v současné době nechápu, jeho možnou budoucí blokaci. Ulehčí se nám všem!

SOKP 511: A na závěr trošku odlehčující otázka. Kdyby vám mohla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?
František Ševít:
Toto je opravdu dětinská otázka, na kterou asi nebudu odpovídat :-)

A co vy, milí čtenáři,
jak se díváte na problémy s dopravou,
které přináší nedokončený Pražský okruh?

Napište nám!

Štěrboholy od Štěrboholské spojky odděluje zemní val jen z části.

Štěrboholy od Štěrboholské spojky odděluje zemní val jen z části.

Křižovatkou Kutnohorské a Ústřední projíždí dnes denně přes 36 tisíc aut.

Křižovatkou Kutnohorská a Ústřední projíždí v pracovních dnech ve všech směrech přes 36 tisíc aut denně.

Průjezd přes Štěrboholy volí řidiči i jako únik před kolonami jinde - na Kutnohorské i na Českobrodské.

Průjezd přes Štěrboholy volí řidiči i jako únik před kolonami jinde – na Kutnohorské i na Českobrodské.

I na příjezdu do Štěrbohod ulicí Nedokončená od Jahodnice vzrostla v posledních letech intenzita dopravy.

I na příjezdu do Štěrbohod ulicí Nedokončená od Jahodnice vzrostla v posledních letech intenzita dopravy.

Část Štěrbohol má bohužel Štěrboholskou spojku přímo na dohled.

Část Štěrbohol, nechráněná zemním valem, má bohužel Štěrboholskou spojku přímo na dohled i na doslech.