Z historie

Jaký dnes vlastně je Pražský okruh?

8. 9. 2015 Rychlostní silnice R1 neboli Pražský okruh ve Zličíně nedaleko Řep; směrem k severovýchodu - zdroj: Wikimedia Commons / Honza Groh

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), jinak též zvaný Pražský okruh, je součástí sítě dálnic a silnic České republiky a je, slušně řečeno, nedokončený. A to bez ohledu na to, že je jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Výstavba celého okruhu byla rozdělena do 11 úseků. Sedm z nich už je v provozu, zbývající čtyři úseky jsou v různém stádiu přípravy.

Po svém dokončení by měl SOKP výrazně napomoci převedení průjezdné tranzitní dopravy mimo širší centrum metropole. Dále by měl napomáhat rozvádění zátěží zdrojových a cílových, tedy z vnější dálniční sítě na komunikační síť města a v neposlední řadě bude také výrazně pomáhat při přenášení části vnitroměstských dopravních vztahů, především u městských čtvrtí a částí, sousedících s okruhem. Tím výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikační síti hlavního města Prahy a ke zlepšení životního prostředí ve městě.

Zelená čára představuje trasu Pražského okruhu a z ní vybíhající dálnice a rychlostní komunikace.

Zelená čára představuje trasu Pražského okruhu a z ní vybíhající dálnice a rychlostní komunikace.

CZ-IP01a_Okruh_(Pražský_okruh)_(2016)Co dnes tvoří Pražský okruh

Jak jsme již zmínili, tak Pražský okruh je rozdělen do více staveb. Běžně se pro jejich označení používá SOKP a následuje číslo stavby od 510 do 520. Pokud vystačíte jen s číslem stavby a úsekem, který ji tvoří, tak na nic klikat nemusíte. V opačném případě si pak podrobnosti o stavbách můžete přečíst na stránkách www.okruhprahy.cz , kam jednotlivé odkazy vedou. Modré číslo mají ty stavby, u kterých se jejich výstavba z různých důvodů „zadrhla“. Za trasou stavby je pak datum zprovoznění uvedeného úseku okruhu.

Jednotlivé stavby:
(zeleně v provozu, modře ve stádiu příprav)

510SATALICE – BĚCHOVICE – 5. 11. 1993 (resp. 12. 10. 1994)
511 BĚCHOVICE – DÁLNICE D1
512 DÁLNICE D1 – JESENICE-VESTEC – 20. 9. 2010
513VESTEC – LAHOVICE – 20. 9. 2010
514LAHOVICE – SLIVENEC – 20. 9. 2010
515SLIVENEC – TŘEBONICE – 20. 9. 1983
516TŘEBONICE – ŘEPY – 20. 8. 2000
517ŘEPY – RUZYNĚ – 29. 10. 2001
518RUZYNĚ – SUCHDOL
519SUCHDOL – BŘEZINĚVES
520BŘEZINĚVES – SATALICE

A jak jistě tušíte, tak v dalším článku se budeme již věnovat přímo stavbě 511.

Vestecká spojka, pohled z exitu 3 (MÚK Vestec) Pražského okruhu (R1). - zdroj: Wikimedia Commons / ŠJů

Vestecká spojka, pohled z exitu 3 (MÚK Vestec) Pražského okruhu (R1). – zdroj: Wikimedia Commons / ŠJů. Na úvodním snímku je pak: Rychlostní silnice R1 neboli Pražský okruh ve Zličíně nedaleko Řep; směrem k severovýchodu – zdroj: Wikimedia Commons / Honza Groh