Aktuálně

Jan Schneider: Každý den, kdy okruh nestojí, je bezdůvodně ohrožováno zdraví desítek tisíc obyvatel

22. 1. 2016 DSC02342

Náš portál pokračuje v sérii rozhovorů s politiky či s představiteli pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, aby se mohli s našimi čtenáři podělit o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic a související významné dopravní stavby.
Politikům a představitelům samosprávy pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK Dubeč) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK u Modletic napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další, již fungující část Pražského okruhu.

Jan Schneider 001Jako další nám na náš soubor otázek odpovídal zastupitel Prahy 4 Jan Schneider (Pro Prahu), který je v zastupitelstvu čtvrté městské části předsedou Klubu Hnutí Pro Prahu a dále členem finančního výboru a působí i ve školské komisi a v komisi grantová, zahraniční a pro sport.

Janu Schneiderovi pomalu táhne na Kristova léta a v politice není žádným nováčkem. S jeho jménem se voliči ve čtvrté městské části setkávají již od roku 2007. Ke Spořilovu, kde v mládí vyrůstal a o kterém vlastně i část rozhovoru je, ho váží pěkné vzpomínky a dnes pak především snaha místním lidem pomoci. Více o mladém politikovi najdete na jeho webových stránkách ZDE a k aktualitám se poměrně často vyjadřuje i na svém facebooku ZDE . A nyní již k otázkám a odpovědím.

SOKP 511: Čtvrtá městská část sice neleží přímo na trase, kudy má vést chybějící trasa Pražského okruhu, konkrétně stavba SOKP 511 Běchovice – dálnice D1. Její současná neexistence ale má nezanedbatelný vliv na místní život. Od udušeného a ohluchlého Spořilova, přes přecpanou Jižní spojku až třeba po zatím problematickou humanizaci severovýchodní magistrály. V čem by vám zprovoznění celého jihovýchodního segmentu Pražského okruhu pomohlo?
Jan Schneider:
Největší přínos by byl pochopitelně pro Spořilov, a to omezením provozu jak na samotné Spořilovské, tak i na magistrále, ale výrazně by se ulevilo i Jižní spojce. Právě snížení provozu na Jižní spojce by pak znatelně pomohlo i dalším částem Prahy 4. Nejde však jen o Prahu 4, metropole silniční okruh jednoduše potřebuje, není možné, aby tranzitní nákladní doprava zajížděla do center obydlených aglomerací.

DSC02376SOKP 511: Máte představu, kolik vlastně přes území Prahy 4 projíždí denně zbytečné dopravy v souvislosti s nedokončeným okruhem?
Jan Schneider:
Já bych nerad spekuloval o zbytečné dopravě a jejím množství. Je ale pravda, že jen dojezd dálnice D1 u Spořilova představuje v obou směrech přes 100 tisíc vozidel za den. A o toto číslo dělí převážně jen ulice 5. května a Jižní a Spořilovská spojka. Až chybějící segment Pražského okruhu mezi Modleticemi a Běchovicemi, tedy stavba označovaná jako SOKP 511, převezme svůj díl dopravy, tak budeme jistě mile překvapeni. Zmizí totiž především nákladní kamionová doprava, která zde opravdu zbytečná je. V průměru totiž některými z výše uvedených úseků projíždí v pracovní dny jeden kamion za méně než 20 vteřin…

SOKP 511: Nejhorší situace je u vás asi na Spořilově. V minulosti se hovořilo i o tom, že by se Spořilovská spojka (ulice) překryla a v podstatě se z ní udělal tunel. Myslíte si, že je to stále reálné a jediné možné řešení?
Jan Schneider:
Jediné možné a reálné řešení je dostavba okruhu. Zastřešení Spořilovské by bylo vhodné i tak, nicméně stejně před dokončením okruhu není reálné. Tato stavba se bude řešit ve spojení s protažením tramvajové trasy na Prahu 11. Rozhodně nelze počítat, že bychom se zastřešení mohli dočkat v dohledné době.

DSC07952SOKP 511: V souvislosti se stavbou SOKP 511 některé zájmové skupiny hovoří i o tom, že by se celá trasa tohoto segmentu měla předělat, vlastně více vysunout z Prahy. To by zřejmě vedlo k mnohaletému zpoždění řešení celého problému. Bylo by to podle vás dobré řešení?
Jan Schneider:
Absolutně ne. Každé řešení bude mít své zastánce i odpůrce, ale současné řešení počítá s dostatečnou ochranou před negativními dopady, které jsou s každou dopravní stavbou spojené. Je potřeba začít stavět co nejdříve, každý den, kdy okruh nestojí, je bezdůvodně ohrožováno zdraví desítek tisíc obyvatel.

SOKP 511: Na dokončení zmíněné části Pražského okruhu mohou být různé názory. Myslíte si, že by „čtyřka“ mohla nebo měla táhnout za jeden provaz bez ohledu na partajní příslušnost?
Jan Schneider:
Jsem přesvědčen, že tomu tak je.

Jižní spojka Spořilovská x 5. května 102SOKP 511: Samotná otázka dokončení Pražského okruhu v jeho jihovýchodním segmentu a navazujících významných dopravních staveb je do značné míry i politikum. Myslíte si, že vláda, příslušná ministerstva i hlavní město zatím pro dokončení okruhu udělalo dost?
Jan Schneider:
Myslím si, že ne. Je zcela běžné, aby pro tak zásadní stavby, jako jsou okruhu kolem hlavních měst, existoval speciální zákon, který umožní takové stavby vybudovat v rychlejším režimu. Neustále protahování současného stavu je neomluvitelné.

SOKP 511: Problémy s chybějícím vnějším okruhem jsou podobné i pro některé další městské části Prahy či obce Středočeského kraje. Jste v rámci vašeho hnutí Pro Prahu jako politici a zastupitelé občanů s některou z nich v kontaktu či s nimi spolupracujete při hledání optimálního a rychlého řešení?
Jan Schneider:
Hnutí Pro Prahu je pro co nejrychlejší dokončení silničního okruhu kolem Prahy, a to i vzhledem k tomu, že hnutí vzniklo především ze starostů menších městských části, které jsou často tranzitní dopravou negativně ovlivněny.

DSC02358CZ-IP01a_Okruh_(Pražský_okruh)_(2016)SOKP 511: Proti dokončení další části Pražského okruhu a především proti stavbě SOKP 511 brojí některá občanská sdružení a také řada jednotlivců. Proti stavbě bojují, jak mohou. Jak vnímáte jejich obstrukce a co byste jim vzkázal?
Jan Schneider:
Chápu, že bojují proti některým konkrétním detailům, ale je třeba hledat řešení, která budou mít co nejmenší negativní dopady, ale na druhou stranu stavbu okruhu nesmyslným způsobem neprodraží nebo především neodloží. Je potřeba, aby si uvědomili, že si berou za rukojmí desítky tisíc lidí, kteří jsou neexistencí okruhu negativně ovlivněni.

SOKP 511 schneider