Aktuálně

Josef Novák: Stavba SOKP 511 i přeložka I/12 by měly proběhnout souběžně

16. 10. 2015 Sibřina 003

Náš portál pokračuje v sérii rozhovorů se starosty pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, aby se mohli s našimi čtenáři podělit o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic a související významné dopravní stavby.

Starostům pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK Dubeč) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK u Modletic napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další, již fungující část Pražského okruhu.

Sibřina 008Jako další nám na náš soubor otázek odpovídal starosta středočeské Sibřiny pan Josef Novák (Sdružení pro Sibřinu a Stupice). Katastr této obce má rozlohu zhruba 441 hektarů a žije zde zhruba 740 obyvatel.

Více o Sibřině, kterou řada motoristů projíždí, aby se vyhnuli zácpám na Českobrodské či ji projíždějí při cestě od Újezdu na Lesy směrem na Říčany, najdete na oficiálním webu městské části ZDE nebo třeba na wikipedii ZDE . A nyní již k otázkám a odpovědím.

SOKP 511: Vaše obec sice není přímo na území, kudy má vést chybějící trasa Pražského okruhu, tedy konkrétně stavba SOKP 511 (Běchovice – dálnice D1), přesto má její současná neexistence jistý vliv na místní život. V čem by vám urychlené zprovoznění celého jihovýchodního segmentu Pražského okruhu pomohlo?
Josef Novák:
Věřím, že by došlo k omezení tranzitní dopravy. Ke snížení emisí škodlivých látek i emisí hluku. Nezanedbatelné by bylo také zvýšení bezpečnosti v obci.

Sibřina 006SOKP 511: Máte představu, kolik vám vlastně přes Sibřinu projíždí denně zbytečné dopravy a o kolik by se to mohlo snížit?
Josef Novák:
Ve spolupráci s ČVUT – fakultou dopravy – bude provedena podrobná analýza intenzity dopravy. Schůzku nyní domlouvám na druhou polovinu října. Zúčastní se jí rovněž starostové okolních obcí či městských částí Prahy. Data by měla být k dispozici do konce roku.

SOKP 511: Přes Sibřinu se v poslední době stále častěji snaží vyhnout řidiči periodickým zácpám a kolonám, které vznikají především na Českobrodské, ale i na ose Černokostelecká – Přátelství – Kutnohorská. Jak to snášejí místní obyvatelé?
Josef Novák:
Především v ranních a odpoledních dopravních špičkách je to velmi nepříjemné.

SOKP 511: Realizace a dokončení stavby SOKP 511 souvisí i s přeložkou silnice I/12, tedy pokračováním Štěrboholské radiály za Prahu k Úvalům a s úpravami silnice 101 od Říčan. Jak se díváte na tyto další důležité dopravní stavby, z nichž ta první se vás už dotýká prakticky přímo?
Josef Novák:
Spolu se starosty okolních obcí a městských částí hlavního města vzniklo v tomto roce memorandum. V tomto memorandu jsme vyjádřili potřebu dokončení úseku Modletice – Běchovice v co nejkratším termínu a zároveň požadujeme výstavbu I/12 paralelně (z pohledu termínu výstavby) jako u úseku Modletice – Běchovice.

Sibřina 004SOKP 511: Samotná otázka dokončení Pražského okruhu v jeho jihovýchodním segmentu a navazujících významných dopravních staveb je do značné míry i politikum. Cítíte, že vaše problémy berou na úrovni krajů (Praha, Středočeský kraj) a na úrovni ministerstev vážně, nebo máte pocit, že pro ně nejste důležití?
Josef Novák:
Věřím, že pokud budeme s kolegy z ostatních obcí a městských částí vystupovat společně, bude náš názor více slyšet. Osobně vítám vaši iniciativu, která naše požadavky také podpoří.

SOKP 511: Problémy s chybějícím Pražským okruhem a dalšími důležitými dopravními stavbami jsou podobné i pro některé další obce Středočeského kraje či městské části Prahy. Pomáháte si nějak při jejich řešení?
Josef Novák:
Ano, mám pocit, že jsem to již vysvětlil výše docela dostatečně.

Sibřina 009SOKP 511: Proti dokončení další části Pražského okruhu a především proti stavbě SOKP 511 brojí hlavně některá občanská sdružení a také řada jednotlivců. Jak se na to díváte vy a co byste jim případně vzkázal?
Josef Novák:
Aby se nejenom oni, ale i orgány státní správy zabývali dopady prodlužování výstavby na zdraví obyvatel, kteří jsou nejvíce postiženi. Doposud jsem nezaznamenal analýzu dopadu současného stavu na životní prostředí, potažmo na zdraví občanů. V rámci „prodlužování“ výstavby se hodnotí pouze dopady výstavby těchto staveb. V naší obci jsme si nechali ve spolupráci s ČVUT instalovat senzory na měření škodlivých látek, polutantů, emisí hluku… Data použijeme při jednáních s dotčenými orgány.

SOKP 511: A na závěr trošku odlehčující otázka. Kdyby vám mohla jako starostovi zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?
Josef Novák: 
Začátek stavby obou komunikací v roce 2018.

A co vy, milí čtenáři,
jak se díváte na problémy s dopravou,
které přináší nedokončený Pražský okruh?

Napište nám!