Aktuálně

Petr Dolínek: Dostavba Pražského okruhu je pro metropoli stále jasnou prioritou

24. 1. 2017 Praha a silniční vazby

Minulý rok byl pro stavbu SOKP 511, tedy úsek Pražského okruhu od Běchovic k dálnici D1 u Modletic, obdobím plným zvratů. Po rozpačitém úvodu roku, přestřelce mezi hospodářským výborem sněmovny, vládou, ministerstvy a především po vyřazení této stavby z vládního balíčku jedenácti klíčových staveb, kdy se dohadovala s Evropskou komisí možnost uznání „staré“ EIA, to už nevypadalo dobře.

Nicméně přípravy této veledůležité stavby pro Prahu i celou ČR nadále pokračují. Pravda, bez velké mediální pompy, ale pokračují. Obrátili jsme se proto na náměstka primátorky Petra Dolínka, který má dopravu v metropoli na starosti, aby nám zhodnotil uplynulé období a nastínil výhled do budoucna. A aby nám zároveň potvrdil, že Praha nehází flintu do žita a své obyvatele nechce nechat udusit kamionovým tranzitem, který nemá ve městě co dělat. Jeho odpovědi nás potěšily, ostatně posuďte sami.

náměstek Petr Dolínek

náměstek Petr Dolínek

SOKP 511: Uplynulý rok 2016 byl z pohledu pokračování dostavby Pražského okruhu napřed plný nadějí a očekávání, ale pak přišla studená sprcha. Jak jste vnímal vyřazení stavby SOKP 511 z prioritních vládních akcí při čerpání evropských dotací?
Petr Dolínek: Stavba byla vyřazena ze seznamu staveb, které budou mít výjimku z procesu EIA. Studená sprcha to samozřejmě byla, protože to reálně znamená další zpoždění, nicméně odmítám svěsit hlavu. Neprodleně jsem zahájil jednání s vládou a jsem rád, že pro premiéra Sobotku zůstává 511 jasnou prioritou.

SOKP 511: Dostavba zmíněné části okruhu, která by velmi ulevila Praze i některým obcím a městům Středočeského kraje, nicméně stále zůstává vládní prioritou, byť se o tom příliš nemluví. Je tato stavba i pražskou prioritou?
Petr Dolínek: Ano, urychlená příprava a výstavba stavby č. 511 Pražského okruhu je prioritou hl. m. Prahy. Dokladem toho je např. usnesení Rady HMP č. 1473 ze dne 9. 6. 2016, kterým mi bylo uloženo pokračovat v jednáních a neprodleně zahájit veškeré možné úkony, které povedou k zahájení realizace stavby č. 511 Pražského okruhu. Dále na Ministerstvu dopravy ČR vznikla pracovní skupina ke společné koordinaci přípravy stavby č. 511. Pracovní skupina informuje o své činnosti Vládu ČR, Hospodářský výbor PSPČR, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ČR, Radu HMP a Zastupitelstvo HMP.

SOKP 511 MAPA NUDLESOKP 511: Stavba SOKP 511 má již drahně let zafixovanou či „rezervovanou“ trasu v územní dokumentaci. Jak vnímáte opakované snahy různých zájmových skupin, jednotlivců i některých menších městských částí o její revizi a nahrazení jinou trasou, která by ji v podstatě vyvedla dál od Prahy – tak zvaná Regionální varianta nebo též Jančurova studie?
Petr Dolínek: ČVUT vypracovalo materiál „Komplexní posouzení alternativního návrhu silničního okruhu kolem Prahy“. Jedná se o oponentní posudek předchozích návrhům. Posudek má Ministerstvo dopravy k dispozici. Posudek konstatoval faktickou neproveditelnost a výrazně nižší dopravní účinnost tzv. regionální varianty. S posudkem byli seznámeni starostové obcí, kteří by touto regionální variantou byli případně dotčeni. Konala se dvě jednání, první bylo 6. 12. 2016 v Říčanech, druhé pak 12. 12. 2016 v Líbeznicích (severní část Pražského okruhu). Výrazná většina starostů se jednoznačně vymezila proti regionální variantě. Regionální varianta je varianta, která nyní nemá žádnou podporu vedení hl. m. Prahy a ani Ministerstva dopravy ČR. Zkoumáním a projednáváním této varianty bychom se připravili o drahocenný čas. Navíc s tímto přístupem bychom okruh nedostavěli nikdy. Dostavba kompletního Pražského okruhu je stěžejní dopravní stavbou nejen pro Prahu, ale i pro celou republiku.

SOKP 511: Daří se v poslední době okolo trasy stavby SOKP 511 najít společnou řeč s revoltujícími městskými částmi?
Petr Dolínek: V letošním roce připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic v souvislosti s odevzdáním dokumentace EIA, rozsáhlé informační kampaně, setkání se starosty a širokou veřejností. Zde budeme vysvětlovat, proč je třeba realizovat stavbu č. 511 Pražského okruhu. A jaká pozitiva přinese realizace stavby a také realizace návazných dopravních staveb např. přeložka I/12, občanům.

CZ-IP01a_Okruh_(Pražský_okruh)_(2016)SOKP 511: A nyní z jiného soudku. V jistém ohledu se dá říci, že stavba SOKP 511 „dojela“ na příliš „starou“ studie EIA. V jakém stádiu se nyní opakované zjišťování vlivu této stavby na životní prostředí nachází?
Petr Dolínek: Dokumentace EIA je připravována v souladu s principy, které vláda odsouhlasila pro opakované procesy EIA u záměrů, které původně byly posouzeny dle zákona č. 244/1992 Sb. Jedná se o principy stanovené v usnesení vlády č. 430 ze dne 11. 5. 2016 (posuzované technické řešení v novém procesu EIA vychází z aktuálního technického řešení stavby, paralelně s opakováním procesu EIA je možno činit další kroky v investorské přípravě). Nová dokumentace EIA je tak zpracovávána pro jednu projektovou variantu. Nová dokumentace EIA je paralelně dle shodných pravidel připravována i pro přeložku I/12 Běchovice – Úvaly, neboť obě dvě stavby spolu souvisí. Předpokládám, že dokumentace EIA bude koncem února předána na Ministerstvo životního prostředí ČR.

SOKP 511: Se stavbou SOKP 511 jde ruku v ruce i podobně důležitá přeložka silnice I/12. Pro Pražany pak srozumitelněji – přeložka Českobrodské od Běchovic ven z města, tedy v podstatě pokračování Štěrboholské spojky. Jak probíhá příprava zde?
Petr Dolínek: Nejde o pokračování Štěrboholské spojky, jde o samostatnou stavbu délky 12,6 km, která bude sloužit jako přeložka stávající silnice vedené přes městské části Praha Běchovice a Újezd nad lesy ulicemi Českobrodská a Starokolínská. V rámci projednávání stavby 511 dle požadavku MČ Praha – Běchovice byla podmíněna k uvedení do provozu současně se stavbou 511. V současné době probíhá proces EIA. Proces přípravy probíhá souběžně u obou staveb.

DSC09504

Takto končí již řadu let Pražský okruh u dálnice D1 – v polích…

SOKP 511: Jaké nás tedy čekají v roce 2017 okolo dostavby Pražského okruhu významné milníky?
Petr Dolínek: Nyní je nejdůležitější odevzdání dokumentace EIA a její kladné projednání.  Bezodkladně poté může pokračovat přerušené územní řízení a vydání prvoinstančního územního rozhodnutí. Další vývoj bude záležet na tom, zdali budeme muset řešit případná odvolání proti územnímu rozhodnutí.

SOKP 511: A k závěru trošku s humorem. Aby Vás bylo možné za pár let chytat za slovíčko, kdy myslíte, že se na stavbě SOKP 511 „kopne do země“ a kdy se po této části okruhu svezeme?
Petr Dolínek: V tuhle chvíli by odhadování přesného data bylo ještě věštěním z křišťálové koule. To s dovolením nebudu dělat. Za to ale rád veřejně slibuji, že budu dělat vše proto, aby to datum bylo nejbližší možné.

SOKP 511: Co byste popřál pražským řidičům v roce 2017?
Petr Dolínek: Velmi rád bych Pražanům popřál, ať se jim v roce 2017 po Praze příjemně a rychle cestuje po bezvadných komunikacích, bezbariérovou MHD, nových cyklostezkách a krásně vydlážděných chodnících. Navrch bych přidal, ať mají vždy kde zaparkovat, nikdy neuvíznou v dopravní zácpě a na semaforu jim pokaždé svítí zelená. Jenže nechci lhát. K tomuto ideálu směřujeme, ale čeká nás ještě hodně práce. Musíme i nadále projektovat, stavět, opravovat. To znamená, že i letos budou v Praze uzavírky, které bohužel způsobí dopravní komplikace. Je to nepříjemné, ale zároveň jediné zodpovědné řešení, abychom předešli budoucímu kolapsu. Proto bych rád poprosil o co nejvíce trpělivosti a pochopení. Zároveň slibuji, že budu dělat vše, co je v mých silách, aby veškeré práce postupovaly rychle, efektivně a koordinovaně. Držte mi prosím palce, a když někde uvidíte šlendrián, tak se mi nebojte vynadat. Jsem Vám k dispozici na petr.dolinek@praha.eu nebo si se mnou přijďte zaběhat po Praze (termíny běhání budu zveřejňovat na své facebookové stránce). Vážím si každé zpětné vazby a předem za ni děkuji.

Štěrboholská spojka 001

Letní peklo na Štěrboholské spojce, která supluje stavbu SOKP 511.