Aktuálně

Pražský okruh doplní další protihlukové stěny, hotovy by měly být do letních prázdnin

25. 4. 2016 sokp 512 hluk

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zahajuje v pondělí 25. dubna 2016 výstavbu dalších protihlukových stěn na čtyřech místech Pražského okruhu – dálnici D0. Všechny stěny se budou stavět na úseku SOKP 512 (dálnice D1 – Vestec) a v budoucnu tak spolu dalšími opatřeními umožní konečně kolaudaci tohoto úseku a tedy i příspěvek z fondů EU.

Právě stavba SOKP 512 je jednou z těch, která již prošla k postupem vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA). Kromě stavby protihlukových stěn zde okruh čeká i řada měření.

Jak vypadají závěry takové posouzení na papíře, se můžete podívat zde: SOKP 512_Závěr vyhodnocení změn . Kompletní materiály pak najdete na odkazu ZDE .

Pražský okruh - protihlukové stěnySamotná výstavba protihlukových stěn je plánována do 30. června 2016. ŘSD se v této souvislosti omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této výstavby. A co tedy řidiče na několika úsecích čeká?

– Doprava ve směru Plzeň bude mezi km cca 77,240 – 77,735 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v levé části pásu.

– Doprava ve směru Brno bude mezi km cca 77,890 – 77,400 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v levé části pásu.

– Doprava ve směru Brno bude mezi km cca 78,840 – 78,495 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v levé části pásu.

– Doprava ve směru Plzeň: Pravý jízdní pruh bude od km cca 78,740 veden podél pracoviště nejdříve v levé a poté v pravé části pásu až do km cca 80,220. Levý jízdní pruh bude v km cca 78,740 převeden do protisměrného pásu, ve kterém bude veden až do km cca 80,220. Doprava ve směru Brno bude mezi km cca 80,520 – 78,840 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu. Provoz tedy bude veden v režimu 2+1+1.