Aktuálně

Příprava přeložky silnice I/12 míří k dalšímu milníku

2. 10. 2015 DSC06504

O problematice budoucí mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MUK Dubeč) na Pražském okruhu, od které vlastně stavba SOKP 511 ve směru k dálnici D1 od již provozované stavby 510 u Běchovic začíná, jsme vás nedávno informovali v článku ZDE . Vysvětlena byla také potřeba přeložky silnice I/12, která by zde měla ve směru z Prahy na Kolín začínat a ze zastavěného území, kam nyní přináší nemalé problémy, tranzitní dopravu vyvézt.
Na zmíněný článek nám přišla řada dotazů, ve kterých tazatelé chtěli vědět, proč se všechno tak vleče a zda Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) opravdu dělá vše pro to, aby se stavba přeložky I/12 nezdržovala. Vývoj a průběh nelehkého postupu přípravy stavby nám popsal pan Radek Drahokoupil z Úseku výstavby silnic pražského závodu ŘSD a my vás rádi s těmito informacemi seznamujeme.

Zhruba v těchto místech za Úvaly by se měla přeložka silnice I/12 coby radiála R12 vracet do původní trasy.

Zhruba v těchto místech za Úvaly by se měla přeložka silnice I/12 coby radiála R12 vracet do původní trasy.

„Dokumentaci pro území řízení máme již dlouhou dobu dokončenou, ale po vydání územního rozhodnutí zhruba před pěti lety došlo k celé řadě odvolání,“ vysvětluje Drahokoupil. Podle něj většina odvolacích řízení byla z lokality v místě budoucí křižovatky s SOKP 511 (tedy od MUK Dubeč), kde byl ale projekt přeložky I/12 spíše menšinovým problémem.
„Do dnešního dne se řeší vypořádávání připomínek, které by mělo být ukončeno do února 2016,“ tvrdí Drahokoupil s tím, že připomínky jsou postupně zapracovávány do dokumentace, která bude vydána již jako aktualizovaná k pokračování územního řízení. „Trasa přeložky I/12 se proti původní dokumentaci ale nemění,“ dodává Drahokoupil.

Zajímalo nás také, co bylo hlavním tématem námitek a odvolání. Podle Drahokoupila jasně vévodí požadavky na zajištění protihlukových opatření. Následují věci okolo vlastní výstavby a ochrany zvláště chráněných živočichů. „Při postupném projednávání se pak řeší i další návaznosti. Například obce a městské části zajímá zejména budoucí uspořádání silniční sítě a výsledné intenzity dopravy na všech okolních komunikacích po dokončení přeložky I/12, která již povede mimo zastavěná území,“ upřesňuje Drahokoupil.

Sočasná I/12, vedoucí přes centra městských částí, dopravě naprosto nestačí.

Současná I/12, vedoucí přes centra městských částí, dopravě naprosto nestačí.

Na nové výstupy ze zpracování aktualizace dokumentace k územnímu řízení si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat, až budou kompletní. „Raději bych to všechno představil jako finální, tedy definitivní verzi, která půjde do územního řízení,“ říká Drahokoupil s tím, že například protihluková opatření budou v dokumentaci výrazně upravená a mohlo by být pro veřejnost matoucí míchat změny s původní podobou projektu. Pro lepší názornost se prý připravuje i vizualizace a video, ze kterých by mělo být vše jasné i laikům.

Takže nám zatím nezbývá se než těšit a držet této stavbě, která velmi souvisí i s SOKP 511 Běchovice – dálnice D1, palce a úspěch v dalším projednávání!

R1 x R12 a I12