Z historie

Proč je stavba 511 klíčová a kudy vlastně vede její trasa

14. 9. 2015 Mimoúrovňová křižovatka Pražského okruhu a dálnice D1 u Modletic. Stavba 511 má pokračovat vlevo nahoře. Zdroj: ŘSD

Pro Pražský okruh je stavba 511, která je jednou z jedenácti staveb okruh tvořící, pro jeho fungování v jihovýchodním segmentu hlavního města naprosto klíčová. Její zpožďování a zdržování tak negativně ovlivňuje nejen dopravu v tomto segmentu, ale i v celé metropoli.

Samotnou Stavbu 511 Běchovice – dálnice D1 si můžeme laicky a dost zjednodušeně představit jako jistou „spojku“ od dálnice D1 z oblasti od Modletic k dálnicím a rychlostním komunikacím D11 (hradecká dálnice) a R10 (rychlostní silnice na Mladou Boleslav) u Černého Mostu. Vzhledem k tomu, že u Modletic již na D1 navazuje funkční Pražský okruh směrem k Vltavě a dál k Ruzyni (stavby 512 až 517), tak přípojných míst na dálnice a rychlostní komunikace (jsoucí či plánované) je vlastně podstatně více.

sokp 511 nudle orto upr popiskyV současné době výše uvedené dopravní tahy, tedy bez Stavby 511 Běchovice – dálnice D1 silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) „supluje“ se všemi problémy dojezd D1 do Prahy a dále pak Spořilovská spojka, Jižní spojka s Štěrboholská spojka, která u Běchovic přechází do Pražského okruhu, v podstatě do jeho třetí nejstarší stavby 510/II (Horní Počernice – Běchovice), uvedené do provozu v roce 1993 a navazující na druhou nejstarší stavbu 510/I (Satalice – Horní Počernice), která je v provozu od roku 1984).

Odkud a kam

SOKP 511 grab_00007Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 je součástí východního segmentu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP). Tato stavba začíná v křižovatce s plánovanou dostavbou Štěrboholské radiály (silnicí I/12) u Běchovic, kde navazuje na již realizovaný úsek SOKP (stavba 510) a končí před křižovatkou s dálnicí D1 (mezi obcemi Nupaky a Kuří, kousek od Modletic), která je součástí stavby 512.
SOKP 511 grab_00016Prochází převážně po volných zemědělsky obdělávaných pozemcích po obvodě hlavního města a z části Středočeského kraje (okresu Praha-východ) mimo hustě zastavěná území. Rozhodnutí o konečném vedení vybrané varianty tohoto úseku SOKP je dáno Územním plánem hl. m. Prahy, ÚPn VÚV Pražský region a závěry z dokumentace EIA potvrzené Stanoviskem MŽP ČR.
SOKP 511 grab_00020Na území hlavního města prochází přes katastry obcí: Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí a Kolovraty a na území Středočeského kraje přes katastr Říčan a Nupak. Trasa stavby 511 zachovává odstup od těchto obytných sídel tak, aby v těchto obcích došlo k co nejmenšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí.
SOKP 511 grab_00021Z toho vyplývá i technický návrh stavby, který musí umožnit dodržení příslušných hygienických norem. Jde především o protihluková opatření, jejich součástí jsou například zemní valy, protihlukové zdi, zelené pásy a v některých místech i speciální tichý asfalt. V některých místech je pak stavba vedena nejen v zářezu, ale i v tunelech.

Základní informace

SOKP 511 grab_00025Samotná délka úseku, který stavba 511 tvoří, je 12,571 km. Rychlostní komunikace je navrhovaná s parametry R 34,5 / 100 a budou ji v každém směru tvořit tři pruhy. V uvedeném parametru číslo za typem komunikace (R – rychlostní silnice) znamená šířku koruny vozovky v metrech (tj. mezi svodidly) a číslo za lomítkem znamená návrhovou rychlost (v našem případě 100 km/hod), od které se odvíjí například maximální podélný sklon či nejmenší poloměry zatáček. V podstatě šestipruhové uspořádání je voleno s ohledem na prognózovanou dopravní zátěž. Střednědělící pás má mít 4 metry zelené části, oba vnitřní pruhy (rychlé) pak 3,5 metru, a další pruhy pak každý 3,75 metru. Zpevněná krajnice bude po obou stranách třímetrová.

SOKP 511 grab_00028Na samotné stavbě 511 budou čtyři mimoúrovňové křižovatky (MÚK) a to s názvy Dubeč (Běchovice), Uhříněves, Říčany a Lipany. V souvislosti se stavbou vzniknou na tři desítky různých mostů, mostků a propustků (5 na hlavní MÚK, 9 na trase samotného okruhu, 10 přes něj a 6 na blízkých dotčených komunikacích) a také dva hloubené tunely. První z nich – tunel Dubeč – bude mít délku 275 metrů a druhý – tunel Na Vysoké – pak 372 metrů.

 

A jak vypadají náklady

SOKP 511 grab_00033SOKP 511 grab_00046Investiční záměr, se kterým počítá Ministerstvo dopravy ČR (MD), počítal v cenové úrovni roku 2009 s částkou zhruba 17,2 miliardy korun. Aktualizovaný propočet z roku 2013 však náklady vidí níže – na úrovni zhruba 14,6 miliardy korun (stavební náklady cca 11,9 miliardy a výkupy pozemků asi 2,5 miliardy korun).

A pokud se chcete podívat, jak by měla stavba 511 vypadat, tak zde je i malé video.