Aktuálně

SFDI bude mít příští rok na dopravu přes 82 miliard, Pražský okruh je stále Popelkou

13. 12. 2016 Pár obrázkù z místa, kde za podjezdem dálnice D1 u Modletic konèí stavba SOKP 512 a Pražský okruh, tedy jeho další pokraèování do Bìchovic (stavba 511) je stále ještì bohužel jen "na papíøe" a v reálu v polích...

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (PSP ČR) v minulém týdnu posvětila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2017. Poslanci zároveň kývli i na dokument, který nastiňuje střednědobý výhled na roky 2018 a 2019. Celková výše rozpočtu pro rok 2017 činí 82,1 mld. Kč, z toho je 30,1 mld. Kč prostředků EU.

Rozpočet SFDI je sestaven v souladu s novelou zákona o SFDI č. 104/2000 Sb., v rámci které byly rozšířeny oblasti financování dopravní infrastruktury. Schválený rozpočet SFDI umožní pokrýt požadavky na mandatorní výdaje, tj. zejména na opravy, údržbu a správu sítě, na přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem).

protihluková stěna 002Rozpočet SFDI dále umožňuje financování již rozestavěných akcí včetně dofinancování dobíhajících projektů a počítá se v něm i se zahajováním nově připravených akcí. V rámci čerpání OPD 2014-2020 je alokovanými prostředky rozpočtu zajištěno splnění konkrétních milníků. Ale dost už bylo oslavných vět…

Když se redakce na přílohy rozpočtu a výhledu podívala detailněji, tak je sice potěšitelné, že v dokumentech se dá najít i stavba SOKP 511, ale žádná bomba to není. Ze 400 akcí za sledované období se Prahy týká pouhých 22. Samotné silniční dopravy, tedy investora Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pak už jen 6 – slovy šest! Pravda, z nich se už pak čtyři opravdu nějak týkají Pražského okruhu.

dálnice D1 rekonstrukce 006V podstatě se dá říci, že v roce 2017 by měla skončit oprava SOKP 510 (D0 mezi Satalicemi a Běchovicemi). V plánu je i výstavba protihlukových stěn (PHS) na SOKP 510 – most přes Počernický rybník (duben 2018 až říjen 2019), dále pak rekonstrukce a rozšíření mostu přes Chlumeckou (opět na SOKP 510) v období květen 2019 až listopad 2021. A pod nic neříkajícím evidenčním číslem 3272751007 pak i akce SOKP 511 Běchovice – D1. Materiál u ní počítá s tím, že by mohla být zahájena od března 2019 a konec vidí v listopadu 2022.

Trošku nás u SOKP 511 zaráží, že se opět počítá se silným zapojením evropských financí. Je možná škoda, že vláda po blamáži s prioritními akcemi, spolufinancovanými z EU, kdy byla tato stavba vyřazena, se raději nespoléhá jen na národní zdoje. S tím ale nic nenaděláme, možná až po volbách. Holt, držme tedy nové EIA pro SOKP 511 palce a věřme, že bude rok 2017 poslem lepších zpráv, než ten letošní.

Rozpočet SFDI 2017 a výhled
Přílohy rozpočtu č. 1, 2, 3, 4
Příloha rozpočtu č. 5

Zdroj: SFDI

mýto mýtná brána dálnice 002