Aktuálně

Silnici mezi Uhříněvsí a Říčany čeká neplánovaná úplná uzavírka

3. 9. 2017 Přátelství Uhříněves ven 053

To, čeho se řidiči v duchu obávali, se bohužel stalo skutečností. Od 3. září 2017 dojde k úplnému uzavření ulice Přátelství na trase z Říčan do Uhříněvsi v úseku K Říčanům – K Netlukám. Během oprav silnice I/2, které začaly již počátkem března, se o prázdninách totiž přišlo na to, že se bude muset jít více do hloubky…

Na ulici Přátelství již několik měsíců společnost EUROVIA CS provádí rozsáhlou rekonstrukci vozovky. Během čtvrté etapy prací ve zmíněném úseku se však narazilo na závažné vady v konstrukci podkladních vrstev a podloží komunikace. Rekonstrukce si tak vyžádá další opravy, při kterých silnice nebude sjízdná. Řidiči se mohou úseku vyhnout po vyznačených objížďkách. Uzavírka v obou směrech by měla trvat do konce září.

Uhříněves Přátelství 002Na základě skutečně zjištěných stavebně – geologických podmínek v podloží a vlastní konstrukci původní vozovky bude v rámci rekonstrukce nutné provést další opravy, které budou zahrnovat rozsáhlé sanace a kompletní výměnu podkladních vrstev v daném úseku. Opravy znemožní projetí po silnici, a tak bude ulice Přátelství od 3. září do cca 30. září 2017 zcela uzavřena v obou směrech tohoto úseku.

„Jelikož musíme kvůli nečekaným okolnostem silnici Přátelství uzavřít, zavedeme ve směru z Prahy do Říčan novou objížďku. Pevně doufáme, že se nám podaří provést úpravy vozovky v co nejkratším možném čase, a že nás již nic nového nepřekvapí. Mimořádné práce by plánovaný termín dokončení poslední etapy celé rekonstrukce neměly ovlivnit,“ uvedla Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Uhříněves Přátelství 003Objízdné trasy

Řidiči mířící z Prahy se budou moci do Říčan dostat po vyznačené objížďce po ulici K Uhříněvsi do Kolovrat ulicí V Kuťatech, kterou bude vedena i objízdná trasa autobusů Pražské integrované dopravy ve směru z Prahy. Aby tudy kloubové autobusy bezpečně projely, dojde k záměně jednosměrnosti v ulicích V Kuťatech a Rozdělená. Změna trasy se týká autobusových linek 226, 227, 364, 381, 382, 383, 387 a 959. Během výluky bude zrušena zastávka Uhříněveský hřbitov a ve směru na Říčany zřízena zastávka na znamení Nad Parkánem v ulici K Říčanům.

Všem nákladním vozidlům, kromě vozidel dopravní obsluhy, bude do ulice V Kuťatech zakázán vjezd. Objížďka, po které doposud projížděli řidiči z Říčan do Prahy, se nezmění.

K nemovitostem stojícím podél ulice Přátelství se místní obyvatelé dostanou pešky po chodníku vedoucím od kruhového objezdu. Po dohodě na místě s odpovědným zástupcem stavby budou také moci přijet k vlastní nemovitosti autem přes staveniště ve směru od křižovatky s ulicí K Říčanům.

Přátelství 2. etapa rekonstrukce 001A co se vlastně opravuje

Rekonstrukce ulice Přátelství probíhá od března 2017. Jejím cílem je rozšíření vozovky zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě je prováděna sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté následuje odfrézování staré asfaltové vrstvy a položení vrstvy nové. Tu na závěr pokryje vrstva speciálního tichého asfaltu. Tyto úpravy budou nyní v důsledku nově objevených vad v úseku K Říčanům – K Netlukám ještě rozšířeny.

Zdroj: TSK