Z médií

Stavba SOKP 511 finišuje s novou EIA, držme si palce!

27. 1. 2017 Spořilovská spojka zima sníh 002

Mírný optimismus okolo dostavby Pražského okruhu, tedy jeho nejaktuálnější části – stavby SOKP 511 – potvrdila po náměstkovi primátorky Petru Dolínkovi i čerstvá tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR (MD). Stavba Pražského okruhu z Běchovic k D1 směřuje k žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí,“ hlásá již v úvodu titulek. Vzhledem k tomu, že zde není moc co vymýšlet, přetiskujeme text prakticky bez úprav a držíme naší SOKP 511 palce na všech končetinách!

Hlavním tématem aktuálních projektových prací u stavby 511 Pražského okruhu je zpracování dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Klíčová pro její dokončení jsou nyní dopravní data, která pro současný stav a etapy dodala k posouzení Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Spořilov je kamionů plný ve všech ročních obdobích...

Spořilov je kamionů plný ve všech ročních obdobích…

Po dokončení dokumentace předloží Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) žádost o stanovisko EIA na Ministerstvo pro životní prostředí ČR (MŽP). Informaci o stavu příprav a výstupech pracovní skupiny k dostavbě silničního okruhu kolem Prahy dostalo na svém posledním zasedání Zastupitelstvo Hlavního města Prahy (na odkazu ke stažení).

Získání souhlasného závazného stanoviska EIA, a to pro stavbu ve dlouhodobě sledované poloze vůči Praze a Středočeskému kraji, je klíčovým milníkem pro stanovení dalšího harmonogramu územního řízení. V návaznosti na zahájení procesu EIA paralelně dojde i k přípravě na zajištění možnosti co nejrychlejšího, avšak procesně bezchybně provedeného územního řízení.

spořilovská spojka kamiony kamion 004U stavby 511 Pražského okruhu ještě probíhá zpracování dalších částí dokumentací EIA. To by však samotné předložení dokumentace pro stavbu SOKP 511 v nejbližších měsících nemělo ohrozit. Ve stejném termínu pak ŘSD hodlá na MŽP předložit také dokumentaci EIA pro stavbu I/12 Běchovice – Úvaly. Stanovisko EIA, jak ujistilo ministerstvo životního prostředí, by pak mělo být vydáno do šesti měsíců od podání žádosti Ředitelstvím silnic a dálnic.

Pracovní skupina, kterou vede náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký, současně hledá také způsob, který by umožnil zajistit zahájení majetkoprávní přípravy stavby ještě před získáním pravomocného územního rozhodnutí. Dle platné právní úpravy stát nemůže tyto pozemky nabývat do okamžiku právní moci územního rozhodnutí standardním způsobem prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Pro zajištění dalšího plynulého pokračování této stavby je zásadní, aby nebyla zpochybněna platnost vymezení koridoru pro stavbu v rámci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, ve znění jejich Aktualizace č. 1.

Malý prospekt o stavbě SOKP 511 si prohlédněte zde: SOKP 511 – 12-2016

Zdroj: MD

Spořilovská spojka léto 2016 002