Aktuálně

Stavba SOKP 511 je šancí, jak město neudusit kamiony

16. 2. 2016 Praha a silniční vazby

Ulevit dopravě v metropoli a zároveň smysluplně převést tranzitní dopravu okolo hlavního města je hlavním úkolem rozsáhlé dálniční dopravní stavby, která se nazývá Pražský okruh, nově též dálnice D0.

Tato klíčová tepna, známá i pod zkratkou SOKP (Silniční okruh kolem Prahy), je dnes bohužel z části stále jen na papíře. Hlavní město tak musí snášet tisíce kamionů a desítky tisíc osobních aut, která zcela zbytečně musejí zajíždět do hustě obydlených oblastí a projíždět přes komunikace, které na to nebyly plánovány ani stavěny.

V současné době je v rámci SOKP v provozu sedm z jedenácti staveb, které jej tvoří. Okruh tedy není okruhem, ale jen jakýmsi torzem, se všemi negativními důsledky. Na severu a západě města chybějí stavby SOKP 518, 519 a 520, které by od Ruzyně a dálnice D7 ulehčily dopravě směrem k dálnici D8 a dále k dálnici D10 a D11.
Druhým chybějícím segmentem je stavba SOKP 511, která by od stávajícího úseku SOKP 510 od Běchovic vyvedla dopravu ze Štěrboholské, Jižní a Spořilovské spojky a dojezdu dálnice D1 na Prahu k již hotové mimoúrovňové křižovatce u Modletic, odkud již Pražský okruh směrem k Vltavě a dál k Ruzyni normálně pokračuje.

DSC_0052Pro Pražský okruh je stavba SOKP 511, která je ve své přípravě v podstatě nejdále a v minulosti již dokonce dvakrát získala územní rozhodnutí, naprosto klíčová. Její zpožďování a zdržování negativně ovlivňuje nejen dopravu v tomto jihovýchodním segmentu, ale i v celé metropoli a potažmo i ve Středočeském kraji.
V rámci přípravy a projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí doznal projekt významných kladných změn, především ve vztahu k životnímu prostředí. Na základě připomínek obcí, občanských sdružení i jednotlivců došlo nejprve například k vyšší míře zapuštění stavby do reliéfu okolního terénu a následně i k posílení protihlukových opatření (nové stěny, tišší asfalt).

SOKP 511 a okolní vztahyDnes se dá říci, že současná podoba návrhu stavby SOKP 511 v podstatě připravuje moderní kapacitní šestipruhovou dálnici o délce zhruba 12,5 kilometru, která umožní masivnímu dopravnímu tranzitu vynechat přibližně 22 kilometrů dlouhou „vyhlídkovou jízdu“ pražským Spořilovem a dalšími městskými částmi, kde jsou kolony, nehody a zácpy na denním pořádku.
Nezbývá než věřit, že současně vedená jednání okolo problematiky EIA pro tuto stavbu dopadnou před Evropskou komisí dobře a druhý problém, tedy žaloba obcí na trasování této stavby před pražským městským soudem, bude zamítnuta.

Jaká je vlastně trasa Stavby SOKP 511

Stavba SOKP 511 Běchovice – dálnice D1 začíná v křižovatce s plánovanou dostavbou Štěrboholské radiály (přeložka silnice I/12) u Běchovic, kde navazuje na již realizovaný úsek SOKP stavba 510 a končí před křižovatkou s dálnicí D1 (mezi obcemi Nupaky a Kuří, kousek od Modletic), která je součástí také již hotové stavby SOKP 512.
Prochází mimo hustě zastavěná území převážně po volných zemědělsky obdělávaných pozemcích po obvodě hlavního města a z části i Středočeského kraje. Na území Prahy zasahuje katastry obcí Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí a Kolovraty a na území Středočeského kraje pak katastr Říčan a Nupak. Trasa stavby SOKP 511 zachovává odstup od obytných sídel tak, aby v nich docházelo k co nejmenšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Podrobnější popis stavby SOKP 511 jsme publikovali například na odkazu ZDE .

DSC04850