Aktuálně

Středočeská část dálnice D3 v žádném případě nespí

31. 5. 2016 D0 a odbočka na D3 001

Při jízdě po Pražském okruhu si většina řidičů jistě všimne mezi exitem na Vesteckou spojku (staničení 3) a exitem u Jesenice (staničení 82) stavebních úprav, které dávají tušit, že se zde v budoucnu s něčím počítá. Ano, kousíček od „kilometrovníku nula“ na dálnici D0 leží budoucí odbočka na dálnici D3, která povede na České Budějovice a snad i do Rakouska.

Zatímco v Jižních Čechách se na dálnici D3 před jihočeskou metropolí vesele staví, tak její pokračování k hranicím s Rakouskem je postiženo novelou EIA, podobně jako stavba SOKP 511. Ve Středních Čechách se zahájení stavby dlouho vleklo. I zde se totiž dost dlouho hledalo „optimální trasování“ a po neskutečné řadě obstrukcí nakonec dospělo o loňských prázdninách do konečné podoby.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) tak konečně může seriózně pokračovat s přípravou dálnice D3 ve Středočeském kraji. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. V přípravě jsou také další čtyři stavby v souvislosti se silnicí I/3.

mapa01_historie(1)„Dálnice D3 je v současné době nejrozestavěnější dálnicí v ČR, probíhá souběžná výstavba tří částí. Připravujeme další úseky této klíčové liniové stavby tak, aby co nejdříve propojila kontinuálně hlavní město s jihočeskou metropolí i republiku s Rakouskem. Dokončena bude do konce roku i dálnice D8, tím dojde k dalšímu propojení české dálniční sítě s evropskou,“ okomentoval přípravu dálnice D3 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

„Dálnici D3 a s ní související stavby vnímám jako důležitou komunikaci republikového významu, spojující Prahu nejen s Táborem a Českými Budějovicemi, ale i s jihem Evropy. Toto spojení je však důležité i pro Středočeský kraj, protože umožní napojení – a doufám, že i rozvoj – periferních oblastí našeho kraje a rovněž přinese odlehčení přetížených komunikací nižších tříd, které jsou v našem majetku,“ konstatoval hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

D0 a odbočka na D3 002A jak nyní vypadá stav přípravy

Středočeská část dálnice D3 – vydané souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR dle zákona č. 100/2001 Sb., probíhá projektová příprava ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost – žádost o územní rozhodnutí (ÚR) bude podána začátkem května 2017. Ze strany ŘSD probíhají projednání se všemi dotčenými obcemi, spolky pro ochranu přírody a se všemi složkami integrovaného záchranného systému, zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2024, zprovoznění 2028.