Aktuálně

Tomáš Holeček: Čím déle se bude okruh odkládat, tím více bude doprava houstnout a kolabovat

6. 6. 2016 DSC05170

Náš portál pokračuje v sérii rozhovorů s politiky či s představiteli pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, aby se mohli s našimi čtenáři podělit o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic a související významné dopravní stavby.
Politikům a představitelům samosprávy pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK Dubeč) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK u Modletic napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další, již fungující část Pražského okruhu.

Tomáš Holeček ODS Praha 9 FB05Jako další nám na náš soubor otázek odpovídal radní Prahy 9 Tomáš Holeček (ODS), který má na radnici ve své gesci otázky životního prostředí a dopravy a je i členem Komise životního prostředí a dopravy Rady MČ Praha 9.
Tomáši Holečkovi pomalu táhne na 52. rok věku, je ženatý a má dvě děti. Aktivně se zajímá o místní politiku, na radnici působil i v minulém volebním období a v zastupitelstvu ještě déle. Je také místopředsedou Oblastního sdružení ODS Praha 9 a šéfuje místnímu sdružení Libeň, Vysočany. A nyní již k otázkám a odpovědím.

SOKP 511: Vaše městská část sice neleží přímo na trase, kudy má vést chybějící trasa Pražského okruhu, konkrétně stavba SOKP 511 Běchovice – dálnice D1. Její současná neexistence má ale jistě určitý vliv na místní život. V čem by vám na Praze 9 zprovoznění celého jihovýchodního segmentu Pražského okruhu pomohlo.
Tomáš Holeček:
Vnější a vnitřní pražský okruh jsou v podstatě spojené nádoby a jeden bez druhého nebude efektivně fungovat. Provázanost dopravy na území HMP je velice citlivá, stačí několik drobných nehod a doprava kolabuje. V případě kamionové dopravy je to mnohem horší. Pokud je nehoda na současném okruhu, je otázkou několika desítek minut, kdy kolabuje doprava v ulicích centra, jelikož není jiná alternativa. V případě realizace vnějšího okruhu je tu větší možnost rozptylu dopravy  na větší plochu a tím menší pravděpodobnost dopravního kolapsu.

MČ Praha 9 a okolí mapaSOKP 511: Máte nějakou představu, kolik vlastně přes území Vaší městské části projíždí denně zbytečné dopravy v souvislosti s nedokončeným Pražským okruhem a o kolik by se to mohlo snížit?
Tomáš Holeček:
Ta čísla jsou alarmující, pokud si vezmete jen křižovatku Poděbradská x Kbelská, která je nejvytíženější úrovňovou křižovatkou v Praze, tak se bavíme o cca 70 000 aut denně, což znamená v blízkosti obytných lokalit významné dopady na zdraví a život obyvatel. V případě dokončení Pražského okruhu je můj odhad snížení minimálně o 35% osobní dopravy a nákladní tzn. tranzitní o více jak 50% při správném dopravním značení.

SOKP 511: Prahy 9se nicméně nedokončený Pražský okruh týká také přímo. V současné době nahrazuje Vysočanská radiála a následně Kbelská budoucí spojení dálnic D10 a D11 s dálnicí D8 a je na hraně kapacitních možností. Myslíte si, že se do budoucna podaří zrealizovat i stavbu SOKP 520 v současně navrhované trase, která by tento problém vyřešila?
Tomáš Holeček:
Jsem optimista a doufám, že zdravý rozum zvítězí. Čím déle se bude okruh odkládat, tím více bude doprava houstnout a kolabovat. Pokud si nějací aktivisté myslí, že když budou tyto významné dopravní stavby (které ulehčí naším obyvatelům) stále blokovat s tím, že budou „jejich“ lokality více v klidu se velice mýlí. Vzhledem k neustálému nárůstu dopravy je otázkou krátkého času, kdy i díky nové výstavbě na okrajových částech Prahy, pocítí sami hustotu dopravy a nekonečné kolony chrlící zplodiny u jejich domovů.

Kbelská x Kolbenova - Průmyslový polookruh_1SOKP 511: A není to jistě jen vnější Pražský okruh, který Praze 9 přináší problémy. Přes vaše území by měl vést také ještě nedokončený vnitřní, tedy Městský okruh. Jak se díváte na potřebu jej konečně dodělat i v souvislosti se současným zatížením komunikací, jako jsou Spojovací, K Žižkovu, Freyova, Českomoravská s Poděbradskou či Sokolovská s Kolbenovou a lahůdka se jménem Průmyslová…?
Tomáš Holeček:
Je zcela nezpochybnitelné, že tunelový komplex Blanka jasně splňuje účel, kvůli kterému byl navržen a realizován. Zeptejte se každého z těch téměř 70000 řidičů, kteří ho dnes a denně využívají zda ho chtějí či nikoli.Samozřejmě, že MČ Praha 9 pociťuje nárůst dopravy na našem území, ale to jen díky tomu, že není návaznost dle původního projektu. Smysl vnitřního okruhu v podobě dostat auta pod zem je neoddiskutovatelný a to jak z hlediska dopravy, tak životního prostředí. Pokud jsme dnes schopni umisťovat účinné filtry proti zplodinám z automobilové dopravy je logické ji umisťovat pod zem a tím regulovat negativní dopady na zdraví Pražanů a životního prostředí. Nedávno mne pobavilo o.s. AutoMat, které ve své zprávě tvrdilo, že současná kapacita komunikací, které shora jmenujete je dostačující a v podstatě stačí, doplnit komunikační zeleň a cyklopruhy na křižovatku Kbelská x Poděbradská. Zejména ono přidání cyklopruhů mi připadá jako bratrovražda. Pokud chtějí poslat cyklistu do místa, kde projede 70000 aut denně, tak jsou to buď blázni, nebo se jedná o obecné ohrožení, případně pokus o vraždu. Když mám čas, tak jezdím rád na kole a hojně využívám síť pražských cyklostezek, ale využívat kolo jako dopravní prostředek v Praze, ani náhodou. Některým lidem nedochází, že Praha není rovina jako je Pardubicko, Holandsko, nebo Berlín a navíc musíme vzít v potaz také klimatické podmínky. Od října do března je zima a v létě často nesnesitelné vedro. Proto, omezovat kapacitu již tak přeplněných silnic či přímo křižovatek ve prospěch několika málo jedinců, snažících se jízdou na kole zachránit planetu nepovažuji za dobrý nápad – naopak auta v kolonách vyprodukují mnohem více škodlivin, než auta volně projíždějící.

DSC05158SOKP 511: Samotná otázka dokončení Pražského okruhu v jeho jihovýchodním segmentu a navazujících významných dopravních staveb je do značné míry i politikum. Myslíte si, že vláda, příslušná ministerstva i hlavní město zatím pro dokončení okruhu udělalo dost?
Tomáš Holeček:
Myslím si, že neudělali rozhodně vše co mohli. Problém je v tom, že když se udělá chyba na začátku, tak se dříve nebo později objeví a to se stalo v případě vnějšího okruhu. Navíc se více naslouchá křičící menšině, která stále a více nachází ne jen u vlády své posluchače. Já i přes to stále věřím, že zdravý rozum zvítězí a potřeby většiny převýší potřeby menšiny nebo jednotlivce.

SOKP 511: Problémy s chybějícím vnějším i vnitřním okruhem mají i některé další městské části Prahy či obce Středočeského kraje. Jste s některou z nich v kontaktu či spolupracujete při hledání optimálního řešení?
Tomáš Holeček:
Měl jsem možnost hovořit s zástupci některých obcí v Praze východ a překvapilo mě, jak s odstupem času, nebo díky novému obsazení tamní samosprávy, reagovali na chybějící vnější okruh. Pokud by se realizoval, tak by měli dnes rádi napojení.

DSC05151SOKP 511: Proti dokončení či zahájení stavby zbývajících částí Pražského okruhu, který měl být původně celý hotový do roku 2015, brojí některá občanská sdružení, několik městských částí a také řada jednotlivců. Jak vnímáte jejich snahy a co byste jim případně vzkázal?
Tomáš Holeček:
Všichni mají plná ústa ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, tak bych začal jejich slovy o tom, že „každý musí začínat u sebe“. Prosím začněte u sebe Vy, přestaňte hájit své soukromé zájmy a své úzké vidění světa. Auta se nevypaří, auta se nepřestanou ani vyrábět, ani kupovat, ale bude jich stále více – ať se Vám to líbí nebo ne. Každý nemůže, nebo nechce jezdit pouze na kole. Myslete na téměř 2 mil obyvatel Prahy a okolí. Jak jsem již uvedl výše – životní prostředí poškozuje více auto, které popojíždí nebo stojí v kolně, než to které plynule jede.

SOKP 511: V poslední době se opět objevují požadavky na změnu trasování Pražského okruhu. Hovoří se i o regionální variantě. Jak vidíte podobné nápady, které většinou vůbec nemají oporu v územních plánech?
Tomáš Holeček:
S změnou trasování hlouběji do Středočeského kraje nemohu souhlasit. Větší vzdálenost okruhu od Prahy by nutila některé řidiče z ekonomických důvodů využívat stávající trasy.

Kbelská  výstupníSOKP 511: Skočme ale od velkých staveb i k „malým“ problémům. V současné době již poněkolikáté finišuje další rozšíření Zón placeného stání. Jak se díváte na současnou koncepci, která vlastně z jednoho města dělá skupinu izolovaných ostrovů?
Tomáš Holeček:
Pokud by záleželo na mě, zřídil bych kartu Pražana bez ohledu na hranice Městské části. Dále bych preferoval variantu fialových tudíž smíšených zón kromě Prahy 1. Chápu, že centrum je v tomto případě výjimkou. Není logické kroužit a hledat místo k zaparkování, když jsou některé modré zóny poloprázdné je absurdní. Víme, že drtivá většina pražských komunikací je přetížena a proto vypadají jako tankodrom. Pokud se v Praze pohybuje několik set tisíc „mimopražských“ aut denně, věděl bych kam takto vybrané peníze z parkování investovat. Totální nedostatek P+R je obrovský problém. Celkem pravidelně si stěžují někteří obyvatel nových bytových komplexů na území MČ Praha 9 a to zvláštní češtinou, že kvůli Středočechům nemají oni Pražáci kde parkovat J Toto mě utvrzuje v tom, že se u nás čím dál tím více projevuje trend ze zahraničí, kdy většina např. Londýňanů žije mimo Londýn a tak si myslím, že Středočeši jsou v podstatě Pražané a Pražany se cítí Cizinci, Slováci a Moravané.

Tomáš Holeček ODS Praha 9 FB03SOKP 511: A jedna domácí otázka. Co je v současné době největším dopravním problémem na Praze 9 a jaké by mohl mít řešení?
Tomáš Holeček:
Těch problému je samozřejmě více a některé z nich se začínají konečně řešit. Popsal jsem je při prvním jednání o prioritách z hlediska dopravy na MHMP, vybudovat mimoúrovňové křižovatky Harfa, Poděbradská x Kbelská, Kolbenova x Kbelská, kruhový objezd na Klíčově, křižovatka Jarov, protihlukové stěny na Liberecké a Kbelské. Tyto dopravní stavby jsou velice důležité z ohledu na obrovské rozvojové území MČ Praha 9 po bývalých továrnách. MČ Praha 9 má v současnosti cca 56 000 obyvatel a po dokončení všech developerských projektů se počet obyvatel více jak zdvojnásobí. Problémem je, že se bude jednat o poměrně krátký časový úsek a já si myslím, že právě z těchto důvodů není na co čekat a začít tyto dopravní stavby co nejdříve realizovat.

SOKP 511: A na závěr jedna odlehčovací otázka. Kdyby vám mohla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?
Tomáš Holeček:
Přání se neříkají, jelikož by se pak nesplnila, mohu pouze prozradit, že bych ani tři nepotřeboval.