Aktuálně

V pondělí začíná první etapa nefalšované „Žižkovské veselice“

11. 3. 2018 Husitská letec

Husitská ulice ve spodní části pražského Žižkova projde rozsáhlou, několikaetapovou rekonstrukcí. Pro motoristy i MHD tak bude na devět měsíců paralyzována poměrně důležitá dopravní tepna přímo spojující Prahu 3 a Prahu 8. Především v prvních dnech se čekají poměrně velké problémy a zvýšený nápor na objízdné trasy. Kdo může, tak ať se samotnému prostoru i blízkému okolí raději vyhne větším obloukem.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK), zahájí v pondělí 12. března 2018 rozsáhlou rekonstrukci Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ulicí Trocnovská a Tachovským náměstím na území MČ Praha 3.

Snímek obrazovky (70)_1Z hlediska dopravního významu se jedná o část páteřní městské radiály, která propojuje centrální část města s východním sektorem města a dál s přesahem do Středočeského kraje. Tato ulici je důležitá i z hlediska umístění v husté městské zástavbě, a proto se na projednávání podílel Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Návrh stavebních úprav v rámci projektové dokumentace vznikl na základě architektonické studie „Rekonstrukce ulice Husitská a Koněvova…“, kterou si nechala zpracovat v roce 2016 Městská část Praha 3.

V rámci kompletní rekonstrukce bude upraveno stávající uspořádání ulice. Poloha chodníkových obrubníků se posune, aby mohl vzniknou parkovací záliv a na chodníky bude položena nová kamenná mozaika.

Konstrukce opravované vozovky je navržena pro velké dopravní zatížení s asfaltovým krytem se zvýšenou tuhostí. Nově jsou navrženy parkovací zálivy s malou žulovou dlažbou se shodnou výškovou úrovní s vozovkou a parkovací pruhy pro zachování možnosti parkování rezidentů, abonentů a pro návštěvnické stání.

Snímek obrazovky (71)_1Přechody pro chodce budou bezpečnější s dělícím ostrůvkem a novým přisvětlením. Upraveny budou zálivy zastávek autobusů s velkou žulovou dlažbou. Součástí stavby je i úprava stávajících křižovatek a kompletního odvodnění komunikace. Také bude instalováno nové veřejné osvětlení a přisvětlení přechodů.

Při realizaci stavby vždy dojde k úplné uzávěře etapy a bude umožněn pouze bezpečný provoz chodců a zajištěné vstupy do objektů. Zásobování obchodů bude umožněno ze zásobovacích míst před prostorem staveniště a mimořádně po dohodě se stavbou.

Doba realizace je stanovena maximálně na 9 měsíců (dle smlouvy se jedná o 270 dní). Zahájení uzavírek začne 12. 3. 2018 a ukončení je plánováno na konec listopadu 2018.

Dopravní omezení – rozdělení stavby na tři etapy

1. etapa: Trocnovská (mimo křižovatku) – Orebitská (vč. křižovatky) – předpokládaná doba realizace je  cca. 2 měsíce.

2. etapa:  Orebitská (za křižovatkou) – Jeronýmova (vč. křižovatky) – předpokládaná doba realizace je cca. 2 měsíce.

3. etapa: Jeronýmova – za křižovatku s ul. Prokopova (polovina úseku Prokopova – Chlumova) a do této etapy je přiřazena uzavírka křižovatky Trocnovská x Husitská – předpoklad realizace cca 4 měsíce.

Autobusy budou vedeny po náhradní trase. Pro 1. a 2. etapu je určena trasa Seifertova – Prokopova. Pro 3. etapu se objízdná trasa doprojednává. Doba a realizace 4. etapy zatím nebyla oznámena.

Zdroj: TZ TSK, foto a grafika: mapy.cz, googlemaps a TSK

Husitská