Aktuálně

Za dveřmi je další modernizace nejstaršího úseku Pražského okruhu

28. 3. 2016 sokp 510 u Běchovic 001

Po relativně klidném zimním období začíná s jarem na českých silnicích a dálnicích opět intenzivní stavební ruch. Již v půli března 2016 odstartovaly na plno práce na modernizaci dálnice D1, na dalších důležitých dopravních tepnách se intenzivně připravují a ani Praha a blízké okolí nebude stát stranou.

V průběhu Velikonoc začala také příprava na další fázi C modernizace nejstarší části Pražského okruhu – stavby SOKP 510 – tedy trasy mezi Běchovicemi (od Štěrboholské radiály) až k Vysočanské radiále (konec dálnice D10 u Satalic). Hlavní těžiště prací bude nicméně v úseku mezi Běchovicemi, dojezdem hradecké dálnice D11 a MÚK u Chlumecké a Náchodské u Černého Mostu.

Po dokončení oprav bude jízda na daném úseku SOKP bezpečnější, plynulejší a komfortnější. Dojde také ke snížení hlukové zátěže na okolí od silniční dopravy. Nejstarší úsek Pražského okruhu se tak připravuje, aby mohl v budoucnu bez problémů přijmout dopravní zátěž od plánovaného úseku SOKP 511 (Běchovice – dálnice D1). Součástí oprav a modernizace je jednak výměna povrchu a další práce, ale také i rozšíření na plnohodnotný šestipruh.

SOKP 510 fáze C 2016V průběhu této fáze prací na SOKP 510 bude upravován především stávající směr od Běchovic k dálnicím D11 a D10. Doprava bude v uvedeném úseku vedena po již vloni zrekonstruovaném dálničním pásu (směr Černý Most – Běchovice), a to v režimu 2+2 pruhy, oddělenými dočasnými svodidly. Stavba je rozdělena do několika časových etap a měla by skončit nejpozději k únoru 2017, v lepším případě již v říjnu 2016. Hotové úseky budou nicméně uvolňovány pro dopravu bez zbytečných prodlev.

Stavba zahrnuje opravu stávajících vozovek v rozsahu od km 58,720 (tj. od konce provedených úprav v rámci výstavby Vysočanské radiály) do km 62,490 (tj. za konec estakády přes Počernický rybník). Proběhne při ní zejména odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládka nových v celkové tloušťce 12 cm, přitom vrchní (obrusná) vrstva bude v tloušťce 3 cm z asfaltové směsi se sníženou hlučností.

DSC00206A nyní to pro řidiče nejdůležitější

Pruhy 2+2, co přebírají veškerý provoz, jsou zúžené, takže jezděte opatrně. Jakákoliv nehoda zde by měla velké následky pro celou okolní oblast Prahy. Realitu si budou moci řidiči vyzkoušet již od dnešního rána.
– Připojení dopravních proudů z křižovatkových větví bude buď připojovacím pruhem, nebo na „STOP“, počet připojení se „STOP“ je minimalizován.
– Bude uzavřen nájezd na Pražský okruh (dálnice D0) ve směru na Černý Most u Běchovic z ulice Českobrodská, objízdná trasa bude vedena po Štěrboholské spojce na křižovatku Šterboholy/Dolní Počernice, zde přes most do opačného směru a poté zpátky na Černý Most.
Po celou dobu fáze C bude umožněn z obou směrů sjezd a nájezd na dálnici D11.
– Dále bude uzavřen sjezd a nájezd od nákupního centra na Pražský okruh (D0) ve směru na dálnici D10, objízdná trasa při nájezdu bude vedena po okruhu na křižovatku Šterboholy/Dolní Počernice, zde přes most do opačného směru a poté směrem na D10 , sjezd k nákupnímu centru bude na ulici Chlumecká a dále k nákupnímu centru.

Zhotovitelem stavby je Sdružení „R1 510 Satalice – Běchovice“, tvořené firmami: PORR a.s., STRABAG a. s., SAT s.r.o. Celkové konečné náklady této důležité akce by se měly vyšplhat až na zhruba 270 milionů korun bez DPH. Následují mapky etap fáze C a konečný očekávaný stav.

kopie z Obrázek1_1kopie z Obrázek2_1kopie z Obrázek3_1