Aktuálně

Za dveřmi je velké přeznačování rychlostních silnic na dálnice

19. 11. 2015 DSC09080

V závěru roku letošního a v prvních dnech toho nového zřejmě potkáte na řadě rychlostních komunikací a dálnic silničáře, kteří budou měnit dopravní značení. Začátkem roku 2016 totiž začne platit tzv. nové pojetí dálniční sítě, v rámci kterého budou téměř všechny rychlostní silnice přeznačeny na dálnice.

Značka Silnice pro motorová vozidla (auto na modrém podkladu) bude uvolněna pro některé silnice I. třídy či jejich části, na kterých je bezpečné a vhodné zvýšit maximální rychlost z 90 km na 110 km/h. Nové pojetí dálniční sítě přinese jednodušší značení a větší komfort pro řidiče díky zvýšení na 110 km/h na vybraných úsecích silnic 1. třídy.

Nové pojetí dálniční sítě také přizpůsobuje označení české silniční sítě evropské politice transevropských dopravních sítí (tzv. TEN-T). Formálně díky tomuto opatření přibude 450 kilometrů dálnic. Výměna značek rychlostních silnic na dálnice se bude týkat asi 500 kusů značek.

Ťok Dan 900 x 1200 z big wiki

Ministr Dan Ťok

kopie z Nové značky IP15a a IZ1aDůvodem pro změnu koncepce je fakt, že dálnice a rychlostní silnice plní v podstatě stejný účel, platí na nich tedy stejná pravidla provozu, a to včetně maximální rychlosti 130 km/h. Díky přeznačení dojde ke zjednodušení administrativy při správě ucelené dálniční sítě.
„Tímto opatřením chceme řidičům jízdu co nejvíce zjednodušit, aby bylo značení přehledné a zvýšením rychlosti na 110km/hod jim chceme přinést větší komfort,“ řekl k chystaným změnám ministr dopravy Dan Ťok.

Přehlednější uspořádání je tak pozitivním krokem vůči řidičům, který ale zároveň nepřinese pro rezort zásadní finanční náročnost, protože dopravní přeznačení lze provádět postupně. Celkově by se mělo jednat o náklady ve výši několika milionů na celou republiku (zhruba do 4 mil. Kč., v závislosti na soutěžích na zhotovitele této výměny). Směrové tabule se budou vyměňovat postupně a Ředitelství silnic a dálnic při této příležitosti vymění i poškozené značení.

Nové pojetí dálniční sítě fullDálnice se dočkají další změny v tom, že symbol pro dálnici již nebude na modrém, ale na zeleném pozadí. Značka se symbolem auta se bude moci použít pro silnice I. třídy, na kterých je vhodné zvýšit maximální rychlost na 110 km/h. Tyto úseky ministerstvo dopravy pouze vytipovalo (viz mapa). O zvýšení rychlosti v konkrétním úseku rozhodne příslušný kraj. Jedná se o úseky, které mají dva pruhy v obou směrech a jsou směrově oddělené. Zmiňovaná výměna značek se týká pouze rychlostních silnic, které se ruší.

Nové značky IZ7a Emisní zónaVyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, kromě výše zmiňovaných změn stanovila také některé nové značky a dodatkové tabulky, jako je např. nízkoemisní zóna nebo nové symboly některých zvířat. Tyto symboly budou k dispozici pro příslušné úřady podle jejich potřeby.
Žádná plošná výměna značek se ale nechystá. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
Samotnou Vyhlášku, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, která vyšla 9. listopadu 2015 pod číslem 294/2015 Sb. s platností od 1. ledna 2016, najdete ke stažení (PDF 103 MB) na odkazu ZDE a jistou představu si o ní můžete udělat i na wikipedii na odkazu ZDE .

CZ-IP01a_Okruh_(Pražský_okruh)_(2016)Jak se nové značení dotkne Prahy

Přímo v hlavním městě dojde k mnoha změnám. Asi nejdůležitější bude to, že Pražský okruh, který je nyní rychlostní komunikací R1 se změní na dálnici D0. Přímo z Prahy nebo z jejího okraje pak místo rychlostních komunikací R4, R6, R7 a R10 povedou nově dálnice D4, D6, D7 a D11.
Bohužel, stále bez „uzavření“ celého kruhu, tedy bez chybějících staveb SOKP 511 (Běchovice – dálnice D1) a trojice staveb SOKP 518, 519 a 520 na severu a západě, které by vše dopropojily od „nové“ D10 u Černého mostu přes D8 k D7 u Ruzyně.

Kdy nové značení uvidíme

Nové značky IS16aRedakci zajímalo, jak bude konkrétně výměna značek probíhat. Obrátili jsme se proto v tomto duchu na Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Podle šéfa komunikace ŘSD Jana Rýdla v žádném případě nepůjde o akci typu „kulový blesk“, značek je totiž poměrně velké množství. „Připravujeme akční plán, jak vše přeznačit,“ uvedl Rýdl.
Jeho vyjádření pak doplnil jeden z mluvčích ŘSD Jan Studecký. Není možné, aby 1. ledna 2016 například na bývalé R10 na Mladou Boleslav, nově na dálnici D10, byla ještě značka rychlostní silnice. Tady bude možné osadit značky dříve a tento pokyn naši zaměstnanci mají. Vzhledem k potřebné době pro projekty, výběrová řízení, výrobu značek a podobně, předpokládáme, že změny budou probíhat už v prosinci 2015,“ vysvětlil Studecký. Podobně to podle něj bude vypadat u všech „nových dálnic“, kde již i nyní platí rychlostní limit 130 km/h. a od 1. ledna to bude také 130 km/h.. „Naopak u nových rychlostních komunikací, kde je dnes jen 90 km/h. a v roce 2016 bude nově 110 km/h., budou moci být značky osazeny nejdříve 1. 1. 2016,“ dodal mluvčí.

Nové značky IS8bNové značky IS6eZajímala nás samozřejmě i cena přeznačení. Tady Studecký nechtěl být příliš konkrétní, ale důvody pro to uvádí pochopitelné: „Některé projekty stále nejsou uzavřeny, takže přesný počet značek a přesné finance nejsme nyní schopni sdělit. A i koncem roku to nebude snadné vyčíslit s přesností na jednu značku. Zcela logicky projektujeme i značky v okolí dotčených lokalit, které jsou poškozené a podobně. Jen pro představu, jedna nová značka IP15 (nově IZ1a) stojí 4000 až 7000 korun podle toho, zda se mění pouze plech nebo i sloupek nebo se mění i poloha sloupku. Celkově tyto značky budou stát řádově jednotky milionů korun,“ uzavřel Studecký.

Nezbývá než věřit, že po realizaci nového pojetí dálniční sítě, kdy získáme kilometr dálnice za zhruba 10 tisíc korun, bude následovat skutečná výstavba dálnic, které opravdu nutně potřebujeme a i přes tahanice a klacky házené pod nohy od všech možných odpůrců, se dočkáme dokončení celé dálnice D0 tedy Pražského okruhu :-)

Co chybí z Pražského okruhu